Trije Hûs Grou

Stedenbouwkundig plan

Trije Hûs Grou

Stedenbouwkundig plan

De opdracht

Dijkstra's Bouw & Aannemersbedrijf te Grou heeft de wens het terrein tussen het recreatie eiland en het restaurant 'Trije Hûs' te ontwikkelen voor recreatief wonen. Het terrein wordt tot op heden gebruikt als camping.

Luchtfoto Trije Hus
Luchtfoto Trije Hus
 23 november 2016

Het ontwerp

In nauw overleg met de opdrachtgever en de stedenbouwkundigen van gemeente Leeuwarden is het plan ontwikkeld. De wens is een 5-tal recreatiewoningen te situeren, waarvan drie woningen vrijstaand en twee woningen gekoppeld.
 

In het stedenbouwkundig ontwerp is zo veel mogelijk rekening gehouden met vrije uitzichtlijnen vanuit de nieuw te maken woningen. De hoofdrichting van de woningen volgen de richting van de oevers langs het Prinses Margrietkanaal en de Trijehûstersleat.

De scheiding met het restaurant 'Trije Hûs' wordt gevormd door een nieuw te graven 'Opfeart'. Op deze wijze zullen bovendien alle kavels aan open water grenzen. Het eiland is alleen via het water bereikbaar.

Aan de zijde van het Prinses Margrietkanaal is een wandelpad aangelegd welke een verbinding vormt tussen het nieuwe recratie eiland en het restaurant 'Trije Hûs'. Voor de ontsluiting van de kavels 'over land' zal een nieuw te maken aftakking op dit wandelpad gerealiseerd worden.

Stedenbouwkundige plattegrond
Stedenbouwkundige plattegrond
 23 november 2016

Impressies

Overzicht vanuit zuid
Overzicht vanuit zuid
Overzicht vanuit oost
Overzicht vanuit oost
Detail
Detail
 23 november 2016

Bijzonderheden

Tussen 2006 en 2011 is de oostkant van het eiland Trije Hûs gebruikt als opslagplaats voor baggerslib uit de Friese vaarwegen. Samen met It Fryske Gea, De Marrekrite, gemeente Boarnsterhim/Leeuwarden en Wetterskip Fryslân stelde de provincie vervolgens een plan op om het eiland opnieuw in te richten. Trije Hûs is nu een recreatief natuurgebied. De werkhaven is intussen omgebouwd tot recreatiehaven en heeft een andere ingang gekregen.

 23 november 2016

Projectgegevens

Opdrachtjaar: 2016
Werknummer: 1600
Projectstand: nietGerealiseerd
Werksoort: overige
Gebouwsoort: overige
Werkzaamheden: Structuurontwerp
Voorontwerp
Definitief ontwerp

Locatie

Andere projecten

Meer weten over mij?


 Bureau

Nieuwsgierig naar mijn projecten?


 Projecten

Contact met mij?


 Contact
//