Starteiland Pikmeer Grou

Upgraden van het starteiland in het Pikmeer

Starteiland Pikmeer Grou

Upgraden van het starteiland in het Pikmeer

De opdracht

Tot 2007 was het starteiland, met daarop de starttoren, in eigendom van twee verschillende partijen; de Marrekrite en Stichting Zeilsport Grou (SZG). De Marrekrite had het eiland in het beheer en SZG de starttoren. In 2007 besloot de Marrekrite het eiland in eigendom over te doen aan SZG.
 

De oevers van het eiland dienden gerenoveerd te worden. SZG had de wens het eiland anders te gaan inrichten.

Stichting Zeilsport Grou vertegenwoordigt de zeilverenigingen (KZ Oostergoo, KWV Frisia, de Meeuwen en GWS), de Skûtsje Kommisje Grou en de zeilschool verbonden aan Herberg Oer 't Hout.

Als lid van KWV Frisia was ik betrokken bij de planvorming rond het eiland.

 24 januari 2015

Het ontwerp

In overleg met Stichting Zeilsport Grou en andere betrokkenen is besloten het eiland aan de Noordzijde te voorzien van dwars steigers met boxen om de ligplaats capaciteit van het eiland te vergroten. Deze plekken zijn bedoeld voor 'lang liggers'.
 

Aan de Oost- en Zuidzijde zijn de overs zo veel mogelijk vrij gehouden van obstakels om de wedstrijdzeilers gelegenheid te geven aan te kunnen leggen aan de (meestal) hogerwal.

Een uitdrukkelijke wens van SZG was de plaatsing van een jollensteiger. De positionering van de nieuwe steigers is zo gekozen dat vanuit de starttoren vrij zicht op de finishlijn(en) gewaarborgd blijft.

Het ontwerp is in iets gewijzigde vorm uitgevoerd.

Ontwerp
Ontwerp
 24 januari 2015

Impressies

Situatie overzicht
Situatie overzicht
 24 januari 2015

Projectgegevens

Opdrachtjaar: 2006
Werknummer: 0603
Projectstand: Actueel
Werksoort: Overige
Gebouwsoort: Overige
Jaar van oplevering: 2007
Werkzaamheden: Programma van eisen
Structuurontwerp
Voorontwerp

Locatie

Andere projecten

Meer weten over mij?


 Bureau

Nieuwsgierig naar mijn projecten?


 Projecten

Contact met mij?


 Contact
//