Muiderweg 52 Zeewolde

Upgraden woning

Muiderweg 52 Zeewolde

Upgraden woning

De opdracht

De opdracht betrof het upgraden van het exterieur van de woning.

Bestaand voor
Bestaand voor
Bestaand links
Bestaand links
Bestaand achter
Bestaand achter
Bestaand rechts
Bestaand rechts
 09 december 2020

Het ontwerp

De gevels van de bestaande woning waren opgebouwd uit lichtgekleurd metselwerk en horizontale houten rabat delen. De kleurstelling was overwegend gebroken wit. Door de verdeling van beide gevelbekledingen is de massaopbouw van de woning moeilijk af te lezen, de daklijnen verspringen.
 

Met het ontwerp is getracht de massaopbouw van de woning helder weer te geven en meer contrast in het kleurgebruik van de gevelbekleding voor te stellen. De hoofdmassa is gedacht in lichtgrijs stucwerk, de daklijn is recht getrokken. Het voorstel is alle daar tegenaan gebouwde massa's te voorzien van een horizontale houten bekleding.

 09 december 2020

Impressies

Muiderweg impressie 1
Muiderweg impressie 1
Muiderweg impressie 2
Muiderweg impressie 2
Muiderweg impressie 3
Muiderweg impressie 3
Muiderweg impressie 4
Muiderweg impressie 4
 09 december 2020

Projectgegevens

Opdrachtjaar: 2020
Werknummer: 2004
Projectstand: Actueel
Werksoort: Renovatie
Gebouwsoort: Woningbouw
Werkzaamheden: Structuurontwerp
Voorontwerp
Definitief ontwerp

Locatie

Andere projecten

Meer weten over mij?


 Bureau

Nieuwsgierig naar mijn projecten?


 Projecten

Contact met mij?


 Contact
//