Garde Jagerswei 1a Grou

nieuwbouw wonen-werken

Garde Jagerswei 1a Grou

nieuwbouw wonen-werken

De opdracht

Na voltooiing van de bestemmingsplanwijziging dient de geplande woning met instructieruimte nog verder uitgewerkt te worden.

Luchtfoto van het te bebouwen terrein
Luchtfoto van het te bebouwen terrein
 04 november 2019

Het ontwerp

Tijdens het indienen van de vergunningsaanvraag voor bestemmingsplanwijziging (in 2014)  was een schetsontwerp van de gewenste bebouwing ingesloten. Na het verlenen van de vergunning (2018) bleek dat het ingedienden plan financiëel niet haalbaar zou zijn, gezien de sterk gestegen bouwkosten. Daarom is besloten de plattegronden te verkleinen en in een compacter bouwvolume onder te brengen.

Harde eis van de stedenbouwkundige van de gemeente Leeuwarden was de plaasting van de nokrichting haaks op de weg. De plaatsing van de woning is gerelateerd aan de minimale afstand tot het naastgelegen bedrijf. Tevens was het noodzakelijk het gebouw buiten de 'beschermzone' van de waterkering te situeren, om aanvullende vergunningen te vermijden.

De basis plattegrond is gelijk gebleven aan het ingediende plan bij de bestemmingsplanwijziging, alleen zijn de woning en het bedrijfsgedeelte tegen elkaar aangeschoven en ondergebracht in één volume. Het volume zal tot aan het maaiveld bekleed worden met donker gekleurde stalen dak- en gevelbekleding. De goot is verlaagd tot op maaiveldniveau.

Rondom de grote gevelopeningen aan de zuidkant van het gebouw worden omkaderd om de hoogstaande zon in de zomer buiten te sluiten en de laagstaande zon in de winter binnen te laten.

 04 november 2019

Impressies

Impressie woning vanuit zuidwest
Impressie woning vanuit zuidwest
Impressie vanuit zuid
Impressie vanuit zuid
Impressie vanuit zuidoost
Impressie vanuit zuidoost
Impressie vanuit noordoost
Impressie vanuit noordoost
Impressie vanuit noordwest
Impressie vanuit noordwest
Vogelvlucht
Vogelvlucht
 04 november 2019

Projectgegevens

Opdrachtjaar: 2014
Werknummer: 1902
Projectstand: gerealiseerd
Werksoort: nieuwbouw
Gebouwsoort: overige
Jaar van oplevering: 2021
Werkzaamheden: structuurontwerp
voorontwerp
definitief ontwerp
omgevingsvergunning
bouwvoorbereiding
contract
directievoering

Locatie

Andere projecten

Meer weten over mij?


 Bureau

Nieuwsgierig naar mijn projecten?


 Projecten

Contact met mij?


 Contact